Pomáháme firmám podnikatOdvádění operací ve výrobě

Naši zákazníci po zavedení odvádění operací oceňují eliminaci možných chyb a zrychlení celého systému zadávání dat. Výrazným posunem dopředu je jak pro uživatele, tak pro firmu posun z vyplňování papírových lístků na dotykové odvádění: z papírové podoby to musí stejně někdo přepsat do informačního systému. Odváděním operací přímo elektronicky se odstraní přepisování, předejte se tak i možnému vzniku chyb v souvislosti s přepisováním. Samozřejmě data jsou v systému ihned, ne až druhý den nebo po konci směny.Firmy (zejména management…) častokrát zajímá efektivita práce zaměstnanců nebo výroby obecně. Právě odvádění operací s časovým údajem pomůže porovnat plánované (normované) časy a skutečnost. Důležitým faktem je, že informace z odváděcích terminálů můžu sloužit přímo jako podklad pro mzdy pracovníků.

Konkrétní způsob realizace odvádění například místa pro odvádění, jejich počet, volba zda odolný „pevný“ terminál nebo raději víceúčelový hand-held terminál, jsou vždy předmětem konkrétního řešení u každého zákazníka.

Pro odvádění operací používáme také aplikaci „Odvádění výroby“, která umožňuje na základě snímání unikátního čárového kódu evidovat výrobní operace. S kódem výrobní operace je svázané i číslo výrobního příkazu - průvodky, zakázky, pracoviště a další relevantní údaje. Systém lze provozovat ve dvou evidenčních režimech.

• Obsluha skenuje své osobní číslo a následně skenuje čárový kód operace z průvodky. Zadává čas operace, počet odvedených kusů, případně další údaje.
• Obsluha skenuje osobní číslo a následně čárový kód operace. Pokud je tento kód načten poprvé, zapíše se start operace. Skenováním stejného kódu podruhé se ukončí operace a obsluha zadá počet odvedených kusů. Operace se ukončí i v případě naskenování nového kódu.

 

Pokud je v příslušné uživatelské variantě další funkcionalita, obslouží ji obsluha podle metodického postupu. Další funkcionalitou může být například odpis materiálu. Evidence zmetku, důvod zmetku apod.

Na základě specifikace uživatele se upravuje režim evidence, způsob přihlášení uživatele (RFID) a případné další funkcionality. Dále se přizpůsobuje grafika a rozlišení použitému hardware.

Aplikace je desktopové řešení nainstalované lokálně nebo spouštěné ze sdíleného úložiště. Může být použito pro odpis operací pro celou skupinu resp. dílnu nebo použito individuálně u každého pracoviště. Podmínkou pro použití je jakýkoliv počítač ve variantě PC desktop, notebook, tablet, pokud je vybaven operačním systémem Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Doporučujeme zařízení s dotykovou obrazovkou. K zařízení musí být připojený snímač čárového kódu (většinou se využívá jednoduchý 1D kód formátu Code128), který emuluje klávesnici. Pro identifikaci obsluhy lze variantně použít snímač RFID čipů. Pokud se nepožaduje zadávání textových informací, postačí připojit k zařízení numerickou klávesnici, případně využít klávesnici softwarovou.

 

Příklad průvodky do výroby

• Průvodka může být buď vyplněná ručně a operace později (po dokončení zakázky, operace, směny…) „najednou“ - odvedené pouze pomocí ručního scanneru
• Nebo jsou operace odváděné průběžně – počty kusů se nepíšou do papírové průvodky, ale jsou evidované přímo na obrazovce, jak bylo uvedené na předešlé straně. Čas se měří automaticky.

 


MES – stacionární terminály ETH

Stacionární terminály jsou určeny pro jednoduché avšak velmi rychlé odvádění výrobních operací. Stacionární terminál je zařízení, které je připojeno do ethernetové sítě. Komunikaci mezi soustavou terminálů a systémem HELIOS iNuvio zajišťuje řídící software: MES - Komunikátor ETH, který je nainstalován zpravidla na serveru. Lze jej parametrizovat tak, aby způsob dotazů a kontrol v terminálech přesně odpovídal Vašim požadavkům.K terminálu bývá zpravidla připojen snímač pro čtení čárových kódů. Součástí terminálu může být i RFID snímač bezkontaktních čipových karet (pro případ identifikace zaměstnance pomocí karty nebo čipu z docházkového systému). K terminálům ETH lze dodat další příslušenství, jako např. bezdrátové snímače čárových kódů. Terminál obsahuje i sériový port, přes který je možné propojení přímo se strojem. Lze tak například napojit elektronickou váhu a přímo snímat hmotnost.

 


Hand-held terminály

Alternativně lze například použít hand-held terminály například Zebra TC 8000 (Motorola).
Ve standardním režimu se do tabulek systému HELIOS iNuvio generují pouze záznamy do přehledu Evidence výrobních operací. Ostatní data slouží pouze k vyhodnocování.
Definitivní postup zadávání dat i způsob kontrol je možné přesně upravit dle požadavků zákazníka.
Současně je možné při evidenci operací generovat návazné doklady oběhu zboží:
• výdej materiálů a polotovarů do výroby
• příjem zmetků
• příjem hotových výrobků
Generování probíhá automaticky podle nastavených pravidel bez nutnosti zásahu obsluhy terminálu.

Konkrétní řešení je potřebné navrhnout vždy dle individuálních potřeb klienta. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.


Popis řešení najdete také v tomto souboru: soubor ke staženíNaši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hotline HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2022 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.