Pomáháme firmám podnikatSlužby, které poskytujeme

Hotline

Služba Hotline linky je určena všem smluvním uživatelům firmy ECOdate s.r.o., kteří užívají programové produkty řady HELIOS iNuvio. Je vhodná pro uživatele, kteří jsou proškolení a seznámeni s ovládáním programu.

Vysvětlení a upřesnění definice pojmů „HOTLINE“ a „Systémová podpora produktu HELIOS“ doporučujeme přečíst v tomto článku .
Služba je poskytována přímo konzultanty implementační firmy ECOdate s.r.o. od 7 do 16 hodin na telefonním čísle 474 334 531.

Vzdálená správa

Standardně poskytujeme servisní zásahy pomocí vzdáleného přístupu. Spojení aktivně startuje a ukončuje uživatel. Po celou dobu může uživatel sledovat práci konzultanta. Dodavatel bez aktivity uživatele nemůže do systému vzdáleně vstoupit.

Servisní zásahy

Nabízíme možnost výjezdu k servisnímu zásahu již do několika hodin od nahlášení. Výše poplatku za výjezd je úměrná pohotovosti výjezdu. Je odstupňována do 1 hodiny, do 4 hodin, do 24 hodin. Čas se počítá pouze po pracovní dobu, která je v pracovní dny od 7 do 16 hodin. Po vzájemné dohodě, lze uskutečnit servisní zásah i mimo tyto hodiny.

Odborné konzultace

Naši konzultanti poskytují odbornou pomoc při provozu IS HELIOS iNuvio. Jedná se především o individuální školení, konzultace, metodickou pomoc. Tyto individuální služby poskytujeme v prostorách firmy ECOdate s.r.o. nebo přímo u zákazníků. Služby poskytujeme i formou vzdáleného přístupu.

V rámci odborné konzultace HELIOS iNuvio poskytujeme:
- implementační analýza
- seznámení s obsluhou
- konfigurace systému
- nastavení číselníků
- nastavení přístupových práv
- nastavení uživatelského prostředí

Expertní konzultace

Expertní konzultace zahrnuje především:
- tvorbu tiskových formulářů
- definování externích atributů a počítaných sloupců
- definování nových vazeb mezi tabulkami
- přejmenování atributů
- vícenásobné vztahy

Uživatelské úpravy

Potřebujete upravit funkcionalitu programu HELIOS iNuvio nebo dokonce nový modu. V rámci této služby Vám vyřešíme vaše zadání, které může být značně nestandardní. Jedná se především o:
- analýzu zadání,
- programování externích procedur, triggerů, definovaných pohledů,
- vývoj pluginů,
- napojení na jiný software, např. e-shopy, docházkové systémy, speciální výrobní programy, informační systémy mateřské společnosti.

Instalace

ERP systém HELIOS iNuvio využívá pro ukládání dat databázový systém Microsoft SQL Server. Instalace systému HELIOS a MS SQL server je další službou, kterou poskytujeme.

Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hotline HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2023 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.