Pomáháme firmám podnikat


 Weather Underground PWS ISTECKKR3

Služby

Hotline
Klasický telefonní hotline. Služba je určena všem smluvním uživatelům firmy ECOdate s.r.o., kteří užívají programové produkty řady HELIOS Orange. Vysvětlení a upřesnění definice pojmů „HOTLINE“ a „Systémová podpora produktu HELIOS“ doporučujeme přečíst v
tomto článku
.
Služba je poskytována přímo konzultanty implementační firmy ECOdate s.r.o. od 7 do 16 hodin na telefonním čísle 474 334 531.

Vzdálená správa

Standardně poskytujeme servisní zásahy pomocí vzdáleného přístupu. Spojení aktivně startuje a ukončuje uživatel. Po celou dobu může uživatel sledovat práci konzultanta. Dodavatel bez aktivity uživatele nemůže do systému vzdáleně vstoupit.

Servisní zásahy

Nabízíme možnost výjezdu k servisnímu zásahu již do několika hodin od nahlášení. Výše poplatku za výjezd je úměrná pohotovosti výjezdu. Je odstupňována do 1 hodiny, do 4 hodin, do 24 hodin. Čas se počítá pouze po pracovní dobu, která je v pracovní dny od 7 do 16 hodin. Po vzájemné dohodě, lze uskutečnit servisní zásah i mimo tyto hodiny.

Odborné konzultace

Naši konzultanti poskytují odbornou pomoc při provozu IS HELIOS Orange. Jedná se především o individuální školení, konzultace, metodickou pomoc. Tyto individuální služby poskytujeme v prostorách firmy ECOdate s.r.o. nebo přímo u zákazníků. Služby poskytujeme i formou vzdáleného přístupu.

V rámci odborné konzultace HELIOS Orange poskytujeme:
- implementační analýza
- seznámení s obsluhou
- konfigurace systému
- nastavení číselníků
- nastavení přístupových práv
- nastavení uživatelského prostředí

Expertní konzultace

Expertní konzultace zahrnuje především:
- tvorbu tiskových formulářů
- definovaní externích atributů a počítaných sloupců
- definování nových vazeb mezi tabulkami
- přejmenování atributů
- vícenásobné vztahy

Uživatelské úpravy

Potřebujete upravit funkcionalitu programu HELIOS Orange nebo dokonce nový modu. V rámci této služby Vám vyřešíme vaše zadání, které může být značně nestandardní. Jedná se především o:
- analýzu zadání,
- naprogamování exsterních procedur, triggerů, definovaných pophledů,
- vývoj pluginů,
- napojení na jiný software, např. e-shopy, docházkové systémy, speciální výrobní programy, informační systémy mateřské společnosti.

Instalace

IS HELIOS Orange využívá pro ukládání dat MS SQL. Instalace HELIOSu Orange včetně MS SQL je další služba, kterou poskytujeme.

Vedení účetnictví a mezd
Zpracujeme pro Vás účetnictví, hlášení DPH, Intrastat, mzdy.


V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.


Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hot-line HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2021 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.