Pomáháme firmám podnikatŘešení právě pro Vás

    Výroba


Chcete zvýšit efektivitu a modernizovat řízení výroby abyste dosáhli vyšších zisků? Podívejme se spolu na výrobu v systému HELIOS iNuvio, ukážeme Vám, jak toho dosáhnout.

    MES a odvádění operací ve výrobě


Včasné odvádění operací ve výrobě umožňuje vidět a analyzovat online v systému HELIOS informace z pohledu kapacitního vytížení a rozpracovanosti zakázek.

    Doklady elektronicky a elektronický archiv v HELIOSu


Elektronický oběh dokumentů je častým tématem diskuzí. Uživatelé systému HELIOS v mnoha případech nevyužívají ani základní funkcionality, které jsou v systému standardně obsažené. Někdy od nás zákazník naopak požaduje dodat řešení, o kterém někde slyšel nebo četl. Při dalším zkoumání ale vyjde najevo, že požadovaný nástroj je zbytečně naddimenzovaný nebo neřeší podstatu problému.

    Schvalování dokumentů


Elektronický oběh dokumentů a schvalovací procesy ve firmě v jednom systému. Nahraďte schvalování objednávek, faktur a dalších dokumentů v papírové podobě schvalováním elektronickým.

    Workflow nástroje a řízení procesů


Jak podpořit procesy v ERP systému? Jak je zjednodušit a zrychlit? Lze automatizovat rutinní operace v systému tak, aby je nemusel pracně a zbytečně přepisovat člověk? Workflow nástroje jsou užiteční pomocníci pro řízení procesů.

    Evidence údržby a revizí


Potřebujete provádět opravy a údržbu na svém zařízení, potřebujete sledovat lhůty revizí, potřebujete sledovat výkon pracovníků údržby, potřebujete sledovat provozní nasazení techniky? Zvolte si modul Evidence údržby.

    Obchod a služby


Obchodovat bez aktuálních dat nejde. Potřebujete přehled o rozpracovanosti a termínech obchodní či servisní zakázky. Mějte k dispozici smlouvy a všechny doklady na jednom místě. Získejte s ERP HELIOS možnost reagovat na požadavky zákazníků a změny trhu.

    Vytěžování dokumentů

Automatické generování dokladů z papírového protokolu.
Nechcete už opisovat do informačního systému opakující se položky z protokolu, abyste mohli fakturovat odvedenou službu? Chytré řešení vyčte z protokolu co má a vytvoří v informačním systému HELIOS doklad jako podklad k fakturaci nebo fakturu samotnou.

    Rozšíření pro systém HELIOS iNuvio

Užitečné funkcionality do vaší instalace Helios iNuvio.
Doplňte si do své instalace HELIOS iNuvio rozšíření z dílny ECOdate.

    Evidence ochranných pomůcek


Zajímá vás, jak jednoduše a rychle evidovat ochranné pracovní pomůcky? No přece v systému HELIOS!

    Dělící plány


Import dělících (pálících) plánů a automatické založení příjemek a výdejek na sklad.

    Registr smluv

Odeslání smlouvy do veřejného rejstříku přímo z HELIOSu iNuvio.
Řešení je určeno pro uživatele, kteří jsou povinni podle zákona č.340/2015 Sb., zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru smluv. Tuto povinnost mají subjekty definované v zákoně. Pokud mezi takové subjekty patříte, bude pro vás toto řešení přínosem. Usnadní vám plnění této povinnosti a zpřehlednění evidence vašich smluv.

    Řešení pro technické služby města


Kvalitní technické služby města jsou důležitým předpokladem spokojenosti občanů. Úkoly, které město musí plnit, jsou velice rozmanité. Pomůže vám jednotné prostředí a společná datová základna.

    Osobní portál zaměstnance

Zpřístupněte informace zaměstancům prostřednictvím extranetového/internetového portálu.
Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje zobrazit definovaná data z IS HELIOS iNuvio.

    ERP systém HELIOS iNuvio


HELIOS iNuvio patří mezi nejrozšířenější podnikové informační systémy (ERP) pro malé a střední podniky. Tento informační systém je efektivním nástrojem nejen pro řízení firmy, ale také pro automatizaci rutinních operací, zefektivnění provozu a snížení nákladů. Svou funkcionalitou pokrývá široké množství oborových řešení, a tím dokáže vyhovět těm nejnáročnějším požadavkům ze strany rozmanitých zákazníků. HELIOS iNuvio dokáže přesně reagovat na specifika a požadavky jednotlivých odvětví.

Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hotline HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2023 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.