Pomáháme firmám podnikat


 Weather Underground PWS ISTECKKR3

Schvalování dokumentů

    Plugin schvalování dokumentů uvítá každá větší firma.  Kontrola nad závazky firmy patří mezi stěžejní úkoly managerů. Závazky vznikají především v oblasti nákupu majetku, zboží, materiálu a služeb. Každý vytvořený dokument jako je objednávka, faktura přijatá,  podléhá schvalovacímu řízení, které může probíhat v několika krocích.

Například :
1.vystavitel objednávky,
2.schvalovatel - přímý nadřízený,
3.schvalovatel - finanční manager,
4. schvalovatel - ředitel.

Podobně lze definovat několik schvalovacích kroků pro fakturu přijatou.

Uplatnění může najít schvalovací systém i v řízení nabídek, pokud před opuštění firmy podléhají schválení zodpovědným managerem.

U dokumentů charakteru faktury přijaté probíhá schvalování na podkladě naskenovaného dokladu, který se postupně přesouvá k aktuálnímu vlastníkovi. Znamená to, že faktura může v jednom schvalovacím kroku obíhat několik odpovědných osob.

Proces schvalování dokumentů

Definován pro každou řadu dokladů samostatně.

Schvalovacích fází je standardně maximálně 8, lze zvýšit.

Stav dokumentu je popsán slovním vyjádřením.

Každá schvalovací fáze může nabývat 4 hodnot: zatím neřešeno, schváleno, neschváleno,

   vráceno zpět.

Každá schvalovací fáze dokumentu je nezávisle na obsluze podepsána přihlášeným uživatelem a

    označena časem provedení.

Schvalovací krok může být podmíněn splněním potřebných podmínek

Automatické schválení při splnění definované podmínky.


Práva a ochrana před neoprávněným zásahem

    • Uživatelé mají definován přístup k vybraným řadám dokladů.

    • Schvalovací kroky mají definované uživatele, kteří je mohou provádět.

    • Kontrola logické závislosti následného kroku na předchozí.

    • Práva ke schvalovací krok mají tři úrovně, první – pouze možnost schválit, druhá – možnost schválit,

       neschválit, vrátit, třetí – všechny možnosti a navíc překonání logických kontrol.

    • Omezení pohledu pouze na doklady, které jsou určeny pro odpovědného pracovníka a v příslušném

       schvalovacím kroku.

    • Komfortní individuální uživatelské menu pro uživatele.


Konfigurace

    • Každý schvalovací krok má samostatnou konfiguraci.
    • Po schválení je možné hlavičku a případně i položky dokladu blokovat pro editaci.
    • Volné pole pro definování podmínky, za které je možné dokument schválit.
    • Při splnění jiné podmínky může k schválení dojít automaticky.


Agendový list

soubor ke stažení

Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hot-line HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2019 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.