Pomáháme firmám podnikatVýroba

Technická příprava výroby, řízení výroby, kapacitní plánování jsou těmi správnými nástroji pro moderní výrobní firmu. Nástroj, který standardizuje výrobní procesy ve vaší firmě. Systém sledující a řídící kooperace. Aplikace plánující výrobu a nákup materiálu. Zpracovává detailní kalkulace výrobku a porovnává plnění norem. Díky našemu řešení budete mít informace o rozpracované výrobě v reálném čase.

 

Technická příprava výroby

Systém vám umožní snadné pořizování kusovníků a postupů a zprostředkuje importy dat z CAD aplikací. Řešení vám umožní dohledání historie změn a poskytne podporu funkcí pro hromadné změny. Součástí je i podpora norem ISO či kopírování dokumentace podobných výrobků.

 

Tvorba kalkulací

Definice kalkulačních vzorců, definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště, bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce.Obrázek:  Výroba plán x skutečnost


Optimalizace zásob

Využijte systém k optimalizaci nákupů. Naše aplikace automaticky generuje požadavky na nákup, včetně blokování materiálů pro výrobu. Díky nabízenému řešení budete moci porovnávat své materiálové potřeby se stavem skladu a přitom ještě zohledňovat předpokládané pohyby materiálu.Obrázek: Výroba - náběh nákladů na výrobní příkazy


Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

Řešení vám poskytne možnost budoucího i zpětného plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů. Systém nabízí kombinaci režimu omezených a neomezených kapacit zdroje, včetně grafických výstupů z kapacitního plánu Kooperace. S aplikací budete moci využít definici plánovacích kalendářů a požadavků na kooperace.

Obrázek - Kapacitní plánování – Ganttův diagram


Evidence údržby a revizí

Funkcionalita Evidence údržby je řešením integrovaným do IS HELIOS iNuvio s využitím všech potřebných datových zdrojů systému. Funkcionalita je vhodná pro neplánované i plánované opravy anebo pro udržování vlastního zařízení či majetku. Uplatnění najde ve všech firmách s výrobními zařízeními, na kterých potřebují provádět údržbu, periodické opravy, revize apod., ale také například v železniční dopravě při správě vozového parku.

 

QMS

Řízení jakosti je v systému HELIOS iNuvio reprezentováno agendou QMS. Tato agenda se zaměřuje na Reklamace, Správu měřidel, Údržbu strojů a zařízení, Řízení auditů, neshody jako i další klíčové procesy, vedoucí k zlepšení výkonu společnosti. Hlavní přidanou hodnotou je komplexnost a plná integrace v systému, která zajistí efektivní a jednoduchou práci.

Agendový list – Výroba HELIOS

soubor ke stažení

Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hotline HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2023 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.