Pomáháme firmám podnikat


 Weather Underground PWS ISTECKKR3

Výroba

Technická příprava výroby, řízení výroby, kapacitní plánování jsou těmi správnými nástroji pro moderní výrobní firmu.Nástroj, který standardizuje výrobní procesy ve vaší firmě. Systém sledující a řídící kooperace. Aplikace plánující výrobu a nákup materiálu. Zpracovává detailní kalkulace výrobku a porovnává plnění norem. Díky našemu řešení budete mít informace o rozpracované výrobě v reálném čase.

 

Technická příprava výroby

Systém vám umožní snadné pořizování kusovníků a postupů a zprostředkuje importy dat z CAD aplikací. Řešení vám umožní dohledání historie změn a poskytne podporu funkcí pro hromadné změny. Součástí je i podpora norem ISO či kopírování dokumentace podobných výrobků.

 

Tvorba kalkulací

Definice kalkulačních vzorců, definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště, bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce.Obrázek:  Výroba plán x skutečnost


Optimalizace zásob

Využijte systém k optimalizaci nákupů. Naše aplikace automaticky generuje požadavky na nákup, včetně blokování materiálů pro výrobu. Díky nabízenému řešení budete moci porovnávat své materiálové potřeby se stavem skladu a přitom ještě zohledňovat předpokládané pohyby materiálu.Obrázek: Výroba - náběh nákladů na výrobní příkazy


Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

Řešení vám poskytne možnost budoucího i zpětného plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů. Systém nabízí kombinaci režimu omezených a neomezených kapacit zdroje, včetně grafických výstupů z kapacitního plánu Kooperace. S aplikací budete moci využít definici plánovacích kalendářů a požadavků na kooperace.

Obrázek - Kapacitní plánování – Ganttův diagram


Evidence údržby a revizí

Funkcionalita Evidence údržby je řešením integrovaným do IS HELIOS Orange s využitím všech potřebných datových zdrojů systému. Funkcionalita je vhodná pro neplánované i plánované opravy anebo pro udržování vlastního zařízení či majetku. Uplatnění najde ve všech firmách s výrobními zařízeními, na kterých potřebují provádět údržbu, periodické opravy, revize apod., ale také například v železniční dopravě při správě vozového parku.

 

QMS

Řízení jakosti je v systému HELIOS Orange reprezentováno agendou QMS. Tato agenda se zaměřuje na Správu měřidel, Údržbu strojů a zařízení, Řízení auditů, neshody jako i další klíčové procesy, vedoucí k zlepšení výkonu společnosti. Hlavní přidanou hodnotou je komplexnost a plná integrace v systému, která zajistí efektivní a jednoduchou práci.

Agendový list – Výroba HELIOS

soubor ke stažení

Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hot-line HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2021 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.